პირი - ფოკუს სტუდიო
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს ლილო-მოლი
208150506
100
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობა
ქეთევანი
ქავთარაძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
გასართობი/შემეცნებითი
ქართული16
ინტერნეტი(საქართველო - 01/06/16), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 01/06/16)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
ტელეკომპანია "ლილო ტვ" 2016 წელს დაარსდა, არხის მიზანია მაყურებელს შესთავაზოს კომერციულ ცენტრ ლილო მოლთან დაკავშირებული ყველა სიახლე. ცალკეული მეწარმის პროდუქციის დემონსტრირება, ინფორმაციული გადაცემების მსოფლიო ტრენდებისა და სიახლეების შესახებ მოდის სფეროში. სხვადასხვა ტიპის გასართობი გადაცემები, თემატური გადაცემები ბიზნეს გარემოსა და ეკონომიკური ტენდენციების შესახებ. ადგილობრივი და უცხოური წარმოების დოკუმენტური ფილმები და მუსიკალური ვიდეო კლიპები ასევე მულტიპლიკაციური ფილმები ბავშვებისთვის.
05.05.2016 2016-5-5(294/1) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს