პირი - ბათუმი 777
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
რიჩარდი
ტოტოჩავა
33001031668
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
რიჩარდი
ტოტოჩავა
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული, რუსული12
ინტერნეტი(საქართველო - 18/06/16), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 18/06/16)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საინფორმაციო, გასართობი, შემეცნებითი გადაცემების მომზადება და ტრანსლირება.
21.04.2016 2016-4-21(256/1) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს