პირი - ტელეკომპანია მზე
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
საბა
მანთიძე
33001081181
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
საბა
მანთიძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
მუსიკალურ/გასართობი
ქართული6
ინტერნეტი(საქართველო)
უფასო (ინტერნეტი)
სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
24.03.2016 2018-2-15(81/2) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს