პირი - სიგულდა
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ზურაბი
კაკალაშვილი
01019021266
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ზურაბი
კაკალაშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული6
ინტერნეტი( საქართველო - 01/04/16),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 01/09/16),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
მაუწყებლობა საქართველოს ფარგლებში. მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის მრავალფეროვანი ფორმატისა და შინაარსის გადაცემების მომზადება. ეთერში წარმოდგენილი იქნება გასართობი, საინფორმაციო, შემეცნებითი, იუმორისტული, მუსიკალური, სპორტული და სხვადასხვა სახის გადაცემები.
19.11.2015 2015-11-19(711/22) გატარება
რადიომაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.2.2.1 საერთო რადიომაუწყებლობა
ქართული6
ინტერნეტი( საქართველო - 01/04/16),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი)
მაუწყებლობა საქართველოს ფარგლებში. მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის მრავალფეროვანი ფორმატისა და შინაარსის გადაცემების მომზადება. ეთერში წარმოდგენილი იქნება გასართობი, საინფორმაციო, შემეცნებითი, იუმორისტული, მუსიკალური, სპორტული და სხვადასხვა სახის გადაცემები.
19.11.2015 2015-11-19(711/22) გატარება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს