პირი - სიგულდა
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ზურაბი
კაკალაშვილი
01019021266
100
 სახელიგვარითანამდებობა
ზურაბი
კაკალაშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული6
ინტერნეტი(საქართველო - 01/04/16), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 01/09/16)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
მაუწყებლობა საქართველოს ფარგლებში. მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის მრავალფეროვანი ფორმატისა და შინაარსის გადაცემების მომზადება. ეთერში წარმოდგენილი იქნება გასართობი, საინფორმაციო, შემეცნებითი, იუმორისტული, მუსიკალური, სპორტული და სხვადასხვა სახის გადაცემები.
19.11.2015 2015-11-19(711/22) გატარება
რადიომაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.2.2.1 საერთო რადიომაუწყებლობა
ქართული6
ინტერნეტი(საქართველო - 01/04/16)
უფასო (ინტერნეტი)
მაუწყებლობა საქართველოს ფარგლებში. მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის მრავალფეროვანი ფორმატისა და შინაარსის გადაცემების მომზადება. ეთერში წარმოდგენილი იქნება გასართობი, საინფორმაციო, შემეცნებითი, იუმორისტული, მუსიკალური, სპორტული და სხვადასხვა სახის გადაცემები.
19.11.2015 2015-11-19(711/22) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს