პირი - ტელეკომპანია მაესტრო
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ილია
კიკაბიძე
31001000554
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ილია
კიკაბიძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
მუსიკალური/გასართობი
ქართული12
ციფრული(თბილისის მულტიპლექსი - 11/08/16, სტერეო + მულტიპლექსი - 11/08/16), თანამგზავრული(საქართველო), ინტერნეტი(საქართველო), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო)
უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
ტელემაუწყებლობის განხორციელება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ტელემაუწყებლობის განხორციელება იგეგმება სხვადასხვა ტექნოლოგიური საშუალებით
20.08.2015 2017-7-13(467/2) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს