პირი - მრ. ფაბლიშერ
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
სეიედ მეჰდი
მასუმი
01191008376
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
სეიედ მეჰდი
მასუმი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
რადიომაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.2.2.2 სპეციალიზებული რადიომაუწყებლობა
გასართობი
ინგლისური24
ინტერნეტი(საქართველო - 05/07/15)
უფასო (ინტერნეტი)
Georgian Today რადიო ტალღის მთავარი მიზანია მოახდინოს საქართველოს პოპულარიზაცია უცხოენოვან მსმენელებში. იმავდროულად გაართოს მსმენელი კარგი მუსიკითა და გასართობი გადაცემებით
07.05.2015 NA


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს