პირი - მრ. ფაბლიშერ
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
რადიომაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.2.2.2 სპეციალიზებული რადიომაუწყებლობა
გასართობი
ინგლისური24
ინტერნეტი(საქართველო - 05/07/15)
უფასო (ინტერნეტი)
Georgian Today რადიო ტალღის მთავარი მიზანია მოახდინოს საქართველოს პოპულარიზაცია უცხოენოვან მსმენელებში. იმავდროულად გაართოს მსმენელი კარგი მუსიკითა და გასართობი გადაცემებით
07.05.201531.12.2500 2021-7-22(გ-21-03/2161) შეჩერება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს