პირი - რადიო-ტელევიზიის საზოგადოებრივი ორგანიზაცია კავშირი ევრიკა
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
სომხური, ქართული6
თანამგზავრული(საქართველო)
უფასო (თანამგზავრული)
საერთო ტელემაუწყებლობა მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირების საკაბელო ქსელის გამოყენებით ასევე ინტერნეტით მაუწყებლობა
05.03.201519.06.2017 2016-7-20(01/2725-16) შეჩერება
რადიომაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.2.2.1 საერთო რადიომაუწყებლობა
სომხური, ქართული6
თანამგზავრული(საქართველო)
უფასო (თანამგზავრული)
ნებისმიერი დღიური ამბები
05.03.201531.12.2500 2020-10-22(გ-20-3/810) შეჩერება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს