პირი - რ.ბ.ჯ
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ირაკლი
ადამია
01018001522
10
ოლგა
მილიაევა
4509583545
90
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ანა
იურინა-მანჯგალაძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
კინო-სერიალები/გასართობი გადაცემები
ქართული24
ციფრული(სტერეო + მულტიპლექსი), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო)
უფასო (ციფრული), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობის ძირითადი თემატიკა იქნება კინო-სერიალები, აგრეთვე გასართობი გადაცემები, სატელევიზიო თამაშები, იუმორისტული საბავშვო, მუსიკალური და სხვა სახის გასართობი პროგრამები
05.03.2015 2015-8-20(496/2) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს