პირი - თბილიფილმ-სტუდიო Tbilifilm-studio
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
რამაზი
ჩაჩანიძე
01017015726
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
რამაზი
ჩაჩანიძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
შემეცნებითი, გასართობი
ქართული6
ინტერნეტი( საქართველო - 15/04/21),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 15/04/21),

უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
ჩვენი ტელევიზიის ფორმატი არის საზოგადოებრივი. ჩვენ არხზე იქნება ყველა ასაკობრივი ჯგუფისთვის გადაცემები. ასევე საინფორმაციო და პოლიტიკურ-ანალიტიკური გადაცემები.
11.02.201531.12.3000 2021-4-1(გ-21-03/203) განახლებაჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს