პირი - თბილიფილმ-სტუდიო Tbilifilm-studio
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
შემეცნებითი, გასართობი
ქართული6
ინტერნეტი( საქართველო - 15/04/21),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 15/04/21),

უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
ჩვენი ტელევიზიის ფორმატი არის საზოგადოებრივი. ჩვენ არხზე იქნება ყველა ასაკობრივი ჯგუფისთვის გადაცემები. ასევე საინფორმაციო და პოლიტიკურ-ანალიტიკური გადაცემები.
11.02.2015უვადო 2023-9-27(გ-23-03/2081) შეჩერება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს