პირი - რადიო-ტვ ნორ
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
არარატი
თთთიანი
32001006633
0
ართური
არზუმანიანი
32001006290
0
სონიკ
სავოიანი
32001002269
0
სირანუშ
თთთიანი
32001000971
0
ასია
ისოიან
32001006633
0
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
არარატი
თთთიანი
თავმჯდომარე, გამგეობის წევრი
ართური
არზუმანიანი
გამგეობის წევრი
ასია
ისოიან
გამგეობის წევრი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს