პირი - რადიო-ტვ ნორ
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
არარატი
თთთიანი
32001006633
0
ართური
არზუმანიანი
32001006290
0
სონიკ
სავოიანი
32001002269
0
სირანუშ
თთთიანი
32001000971
0
ასია
ისოიან
32001006633
0
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
არარატი
თთთიანი
თავმჯდომარე, გამგეობის წევრი
ართური
არზუმანიანი
გამგეობის წევრი
ასია
ისოიან
გამგეობის წევრი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
ჩანაწერები არ არსებობს
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს