პირი - რადიო-ტვ ნორ
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
არარატი
თთთიანი
32001006633
0
ართური
არზუმანიანი
32001006290
0
გარუშ
არზუმანიანი
32001010922
0
სონიკ
სავოიანი
32001002269
0
სირანუშ
თთთიანი
32001000971
0
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
არარატი
თთთიანი
თავმჯდომარე, გამგეობის წევრი
ართური
არზუმანიანი
გამგეობის წევრი
გარუშ
არზუმანიანი
გამგეობის წევრი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
ჩანაწერები არ არსებობს


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს