პირი - ფუდტვ ჯეო
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ნათია
მონტგომერი
01009000891
80
ნინო
გოგშელიძე
01024009684
10
ქეთევანი
ბენდელიანი
01024043920
10
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ნინო
გოგშელიძე
წარმომადგენელი
ნათია
მონტგომერი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
შემეცნებითი
ქართული, ინგლისური6
სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 18/02/15)
უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
არხი წარმოადგენს პირველ ქართულ კულინარულ არხს, რომელიც ემსახურება საზოგადოების განათლების და ინფორმაციის მიწოდებას კულინარიულ თემატიკასთან დაკავშირებით.
15.10.2014 NA


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს