პირი - ფუდტვ ჯეო
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ნათია
მონტგომერი
01009000891
80
ნინო
გოგშელიძე
01024009684
10
ქეთევანი
ბენდელიანი
01024043920
10
 სახელიგვარითანამდებობა
ნინო
გოგშელიძე
წარმომადგენელი
ნათია
მონტგომერი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
შემეცნებითი
ქართული, ინგლისური6
სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 18/02/15)
უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
არხი წარმოადგენს პირველ ქართულ კულინარულ არხს, რომელიც ემსახურება საზოგადოების განათლების და ინფორმაციის მიწოდებას კულინარიულ თემატიკასთან დაკავშირებით.
15.10.2014 NA


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს