პირი - კომპანია მედიასტრიმი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ნოდარი
საბანაძე
01024036045
50
ივანე
მერაბიშვილი
01024003300
50
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ივანე
მერაბიშვილი
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B172
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსპეციალიზებული მაუწყებლობა08.01.201508.01.2025 813/22  მოქმედი
B173
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა08.01.201508.01.2025 813/22  მოქმედი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
რადიომაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.2.2.2 სპეციალიზებული რადიომაუწყებლობა
გასართობი
ქართული6
ინტერნეტი( საქართველო),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი)
რადიომაუწყებლობა, რადიოსადგურის FM 104.7 - "OKFM"-ის პირდაპირი ტრანსლიაცია ხორციელდება ინტერნეტის საშუალებით.
21.07.201431.12.3000 NAჩანაწერები არ არსებობს