პირი - ტელერადიო კომპანია ატვ-12
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ვაირად
ქთოიან
07001000823
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ვაირად
ქთოიან
გენერალური დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
სომხური, ქართული, რუსული12
თანამგზავრული( საქართველო),
ინტერნეტი( საქართველო),
ციფრული( სამცხე-ჯავახეთის მულტიპლექსი - 01/03/18),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (ციფრული), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
ადგილობრივი მოსახლეობისთვის საინფორმაციო, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროგრამების მომზადება;
27.05.2014 2018-2-1(46/2) მოდიფიცირება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს