პირი - ტელეკომპანია პირველი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ვახტანგი
წერეთელი
01031001023
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ვახტანგი
წერეთელი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული24
ციფრული(სტერეო + მულტიპლექსი), თანამგზავრული(საქართველო), ინტერნეტი(საქართველო), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო)
უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
ტელეკომპანია "პირველი" ახდენს ყოველდღიური ახალი ამბების, სოციალურ-პოლიტიკური თოქ-შოუს შხადასხვა გასართობი და შემეცნებითი გადაცემების, დოკუმენტური ფილმების ტრანსლირებას. კომპანიის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ქართული და მსოფლიო სპორტის მიმოხილვა და ახალი ამბების მომზადება
14.01.2015 NA


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს