პირი - სამაუწყებლო კომპანია ბოლნელი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ოლეგ
უგრეხელიძე
10001017006
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
აკაკი
უგრეხელიძე
დირექტორი; 100%-იანი წილის მმართველი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B174
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა25.06.201525.06.2025 813/22  მოქმედი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული12
სხვა ტექნოლოგია(ბოლნისის მუნიციპალიტეტი), ციფრული(ქვემო ქართლის (ბოლნისის) მულტიპლექსი)
უფასო (სხვა ტექნოლოგია), უფასო (ციფრული)
საერთო ტელემაუწყებლობის ბადეში ვათავსებთ საინფორმაციო პროგრამებს, საავტორო გადაცემებს, ვაწყობთ პირდაპირ ეთერს
14.05.2014 2016-8-9(547/2) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს