პირი - ბასტი-ბუბუ
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
მაკა
აროშიძე
01024018435
30
ნინო
გოგაძე
01030013160
14
მიხეილი
ბუკია
01008030590
1
პაატა
ამონაშვილი
01009002220
35
თინათინი
ჩაჩუა
01008013227
20
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
პაატა
ამონაშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
საბავშვო
ქართული6
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 03/10/14),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
ჩვენი შვილების ტელევიზია, მაუწყებლობს 2014 წლის შემოდგომიდან. ტელევიზია ამზადებს გადაცემებს 4 სამიზნე ჯგუფისთვის: სათამაშო გადაცემები - 0-5 წლის ბავშვებისთვის, მასწავლებელი გადაცემები - 6-10 წლის, ლიდერი გადაცემები - 11-15 წლის ბავშვებისთვის და უფროსებისთვის ანუ გადაცემები მშობლებისთვის.
25.12.2013 NA
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს