პირი - არტარეა TV2.O
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ანასტასია
ჩხეიძე
01017035905
20
ნიკოლოზი
მაჩაიძე
01006006197
20
ირაკლი
შატბერაშვილი
01017014207
20
სოფიო
ხუნწარია
01008007958
20
ნინო
დარასელი
01017003446
5
ირინე
კაველაძე
01005002785
5
ვახტანგი
ქავთარაძე
01015009632
5
ელიზა
ჩაჩუა
01027055637
2,5
შოთა
ჩავლეიშვილი
01009001986
2,5
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ირაკლი
შატბერაშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
შემეცნებითი/კულტურა, ხელოვნება
ქართული18
ინტერნეტი( საქართველო),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
არტარეა წარმოადგენს პირველ არხს ხელოვნებისა და კულტურის შესახებ; არტარეას მიზანია ქართული ხელოვნების განვითარების და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა; მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიებების არქივაცია, ხელოვნებისთვის თვითრეალიზაციის და საკუთარი შემოქმედების ფართო აუდიტორიამდე მიტანის შესაძლებლობის მიცემა. არტარეას სატელევიზიო კონტენტი აერთიანებს შემეცნებითი კონტენტის საავტორო გადაცემებს ხელოვნების სხვადასხვა მიმდინარეობაზე: მუსიკა, კინო, თეატრი, სახვითი ხელოვნება და ა. შ.
06.11.2013 2018-5-10(279/2) მოდიფიცირება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს