პირი - არტარეა TV2.O
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ანასტასია
ჩხეიძე
01017035905
33,33
ნიკოლოზი
მაჩაიძე
01006006197
33,33
ირაკლი
შატბერაშვილი
01017014207
33,34
 სახელიგვარითანამდებობა
ირაკლი
შატბერაშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
შემეცნებითი/კულტურა, ხელოვნება
ქართული18
ინტერნეტი(საქართველო), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
არტარეა წარმოადგენს პირველ არხს ხელოვნებისა და კულტურის შესახებ; არტარეას მიზანია ქართული ხელოვნების განვითარების და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა; მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიებების არქივაცია, ხელოვნებისთვის თვითრეალიზაციის და საკუთარი შემოქმედების ფართო აუდიტორიამდე მიტანის შესაძლებლობის მიცემა. არტარეას სატელევიზიო კონტენტი აერთიანებს შემეცნებითი კონტენტის საავტორო გადაცემებს ხელოვნების სხვადასხვა მიმდინარეობაზე: მუსიკა, კინო, თეატრი, სახვითი ხელოვნება და ა. შ.
06.11.2013 2018-5-10(279/2) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს