პირი - სტარვიზია
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს გაა ჰოლდინგი
205109611
100
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
გია
ალიხანაშვილი
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B11
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა25.11.201525.11.2025 548/2  მოქმედი
B151
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა19.12.201319.12.2023 GD  გაუქმებული


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული, რუსული12
ინტერნეტი( საქართველო),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო),
ციფრული( გურჯაანის მულტიპლექსი - 18/08/16, თელავის მულტიპლექსი - 18/08/16, საგარეჯოს მულტიპლექსი - 18/08/16, რუსთავის მულტიპლექსი - 18/08/16, მარნეულის მულტიპლექსი - 18/08/16, ბოლნისის მულტიპლექსი - 18/08/16, გორის მულტიპლექსი - 18/08/16, ხაშურის მულტიპლექსი - 18/08/16, ბორჯომის მულტიპლექსი - 18/08/16, ჭიათურას მულტიპლექსი - 18/08/16, ზესტაფონის მულტიპლექსი - 18/08/16, ახალციხის მულტიპლექსი - 18/08/16, ქუთაისის მულტიპლექსი - 18/08/16, ხონის მულტიპლექსი - 18/08/16, სამტრედიის მულტიპლექსი - 18/08/16, წალენჯიხის მულტიპლექსი - 18/08/16, სენაკის მულტიპლექსი - 18/08/16, ოზურგეთის მულტიპლექსი - 18/08/16, ზუგდიდის მულტიპლექსი - 18/08/16, ბათუმის მულტიპლექსი - 18/08/16, ფოთის მულტიპლექსი - 18/08/16, სტერეო + მულტიპლექსი - 18/08/16),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია), უფასო (ციფრული)
ტელეკომპანია სტარვიზიის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: ა) ყველა ფორმატის (ვიდეო, აუდიო, ტექსტური) კონტენტის წარმოება და გავრცელება; ბ) სარეკლამო კამპანიების შემუშავება, რეკლამების წარმოება და გავრცელება
04.11.2013 2016-8-18(574/2) მოდიფიცირება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს