პირი - ტელეკომპანია ო2
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი









საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები








იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ნუგზარი
ჭაჭიაშვილი
01024072099
75
გიორგი
ჩხეიძე
60001009702
25
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ნუგზარი
ჭაჭიაშვილი
დირექტორი
გიორგი
ჩხეიძე
პროკურისტი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B148
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსპეციალიზებული მაუწყებლობა11.10.201311.10.2023 GD  გაუქმებული


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
გასართობი
ქართული6
სხვა ტექნოლოგია(ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტი - 01/02/14)
უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
ტელემაუწყებლობა (საკუთარი წარმოების ტელეპროდუქციის შექმნა, კონცერტებისა და მუსიკალური კლიპების, ასევე, დოკუმენტური და მხატვრული ფილმებისა და სერიალების გაშვება, შემეცნებითი და საინფორმაციო გადაცემების დამზადება) მაუწყბელობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირების საკაბელო ქსელის გამოყენებით.
23.07.2013 NA


















ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს