პირი - ტელეკომპანია ო2
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი









საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები








იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
გიორგი
ჩხეიძე
60001009702
25
ნუგზარი
ტარიელაშვილი
01005003096
75
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
გიორგი
ჩხეიძე
პროკურისტი
ნუგზარი
ტარიელაშვილი
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B148
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსპეციალიზებული მაუწყებლობა11.10.201311.10.2023 GD  გაუქმებული


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
გასართობი
ქართული6
სხვა ტექნოლოგია( ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტი - 01/02/14),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
ტელემაუწყებლობა (საკუთარი წარმოების ტელეპროდუქციის შექმნა, კონცერტებისა და მუსიკალური კლიპების, ასევე, დოკუმენტური და მხატვრული ფილმებისა და სერიალების გაშვება, შემეცნებითი და საინფორმაციო გადაცემების დამზადება) მაუწყბელობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირების საკაბელო ქსელის გამოყენებით.
23.07.2013 NA
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს



















ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს