პირი - პალიტრანიუსი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს ედლაინი
205284789
100
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ლევანი
ტაბატაძე
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B136
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა15.04.201315.04.2023 GD  გაუქმებული


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული12
ციფრული(MUXE მულტიპლექსი - 17/06/15), ინტერნეტი(საქართველო), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო), თანამგზავრული(საქართველო)
უფასო (ციფრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია), უფასო (თანამგზავრული)
პალიტრა TV არის საერთო მაუწყებელი. მის შექმნას ჰქონდა ერთადერთი მიზანი, გაეგრძელებინა და გაეფართოებინა გაზეთ "კვირის პალიტრის" მისია - საზოგადოებისთვის მიეწოდებინა სანდო და მიუკერძოებელი ინფორმაცია. ტელევიზიის სლოგანია - "ყველაზე ინტელექტუალური ტელევიზია".
11.02.2013 2016-8-9(547/2) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს