პირი - სტუდია პულსი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
თინათინი
დაბრუნდაშვილი
01024035090
50
ოთარი
მიქელაძე
01010014025
50
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
თინათინი
დაბრუნდაშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
სამედიცინო თემატიკა
ქართული6
სხვა ტექნოლოგია(საქართველო)
უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
ტელეკომპანია "პულსი" წარმოადგენს სპეციალიზებულ სატელევიზიო არხს, რომლის კონტენტიც სრულად ეთმობა ჯანდაცვის, ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და მედიცინის საკითხებს.
04.02.2013 NA


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს