პირი - მედია-ჰოლდინგი ჯორჯიან თაიმზი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
მალხაზი
გულაშვილი
01026002603
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
კახა
მასხარაშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული, ინგლისური, რუსული, აზერბაიჯანული, სომხური, აფხაზური, ოსური12
ციფრული(სტერეო + მულტიპლექსი - 15/01/21), ინტერნეტი(საქართველო - 15/01/21), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 15/01/21)
უფასო (ციფრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საერთო მაუწყებლობა
08.10.2020 2020-10-8(გ-20-1/786) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს