პირი - მარნეული ტვ
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
შალვა
შუბლაძე
350010212118
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
შალვა
შუბლაძე
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B149
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა11.10.201311.10.2023 GD  გაუქმებული


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული, აზერბაიჯანული, რუსული12
თანამგზავრული(საქართველო), ციფრული(ქვემო ქართლის (მარნეულის) მულტიპლექსი, მანგლისის მულტიპლექსი - 02/07/19), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო)
უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ციფრული), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
შპს "მარნეული ტვ" 2006 წლიდან ემსახურება მარნეულელებს და მთელ რეგიონს. ჩვენი გაცხადებული მისია იყო და ჯერ კიდევ არის შემდეგი "ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ყოველდღიურ ყოფა-ცხოვრებაში ხელის შეწყობა, რეგიონში სახელმწიფოებრივი აზროვნების განმტკიცება". იგი ქართულ-აზერბაიჯანულ ენებზე მაუწყებლობს. ვაწარმოებთ ყოველდღიურ საინფორმაციო გამოშვებებს ქართულ-აზერბაიჯანულ ენებზე, თოქ შოუს "ჩვენი საქმე", საინფორმაციო შემეცნებით გადაცემებს ფერმერებისთვის "თანამედროვე მეურნე", არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შემოთავაზებულ გადაცემებს, საგრანტო პროგრამებს, მაუწყებელთა ასოციაციის საერთო ტელეპროდუქციას, მუსიკალურ პროგრამას და სხვა.
24.01.2013 2019-5-2(272/2) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს