პირი - მარნეული ტვ
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ზაზა
ბაბლუანი
28001011188
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ზვიადი
კეჭაყმაძე
დირექტორი
ზაზა
ბაბლუანი
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B149
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა11.10.201311.10.2023 GD  გაუქმებული


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული, აზერბაიჯანული, რუსული12
თანამგზავრული( საქართველო),
ციფრული( მანგლისის მულტიპლექსი - 02/07/19, ქვემო ქართლის (მარნეულის) მულტიპლექსი),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი, პირველი მუხლის მე-4 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ციფრული), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
შპს "მარნეული ტვ" 2006 წლიდან ემსახურება მარნეულელებს და მთელ რეგიონს. ჩვენი გაცხადებული მისია იყო და ჯერ კიდევ არის შემდეგი "ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ყოველდღიურ ყოფა-ცხოვრებაში ხელის შეწყობა, რეგიონში სახელმწიფოებრივი აზროვნების განმტკიცება". იგი ქართულ-აზერბაიჯანულ ენებზე მაუწყებლობს. ვაწარმოებთ ყოველდღიურ საინფორმაციო გამოშვებებს ქართულ-აზერბაიჯანულ ენებზე, თოქ შოუს "ჩვენი საქმე", საინფორმაციო შემეცნებით გადაცემებს ფერმერებისთვის "თანამედროვე მეურნე", არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შემოთავაზებულ გადაცემებს, საგრანტო პროგრამებს, მაუწყებელთა ასოციაციის საერთო ტელეპროდუქციას, მუსიკალურ პროგრამას და სხვა.
24.01.2013 2019-5-2(272/2) მოდიფიცირება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს