პირი - VIP-TV
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ლევანი
სიხარულიძე
01030053696
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ლევანი
სიხარულიძე
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B132
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსპეციალიზებული მაუწყებლობა16.11.201216.11.2022 GD  გაუქმებული


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
გასართობი
ქართული, ინგლისური, თურქული24
თანამგზავრული(საქართველო), ინტერნეტი(საქართველო), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო)
უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
მუსიკალური კლიპების ჩვენება, პრეზენტაცია
14.07.2015 NA


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს