პირი - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
N/A სახელმწიფო
-
100
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
გიორგი
მარგველაშვილი
რექტორი
რუსუდანი
თევზაძე
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობასაუნივერსიტეტო მაუწყებლობა
საგანმანათლებლო/შემეცნებითი/სასწავლო კურსები ხელოვნებასა და მის მომიჯნავე დარგებზე
ქართული12
ინტერნეტი(საქართველო - 31/10/20), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 31/10/20)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
30.07.2020 2020-7-30(გ-20-1/601) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს