ლიცენზიები
ფილტრი


 ლიც. № ლიც. ტიპიმფლობელიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №სტატუსი
N16
ნუმერაცია (N)
სს გლობალ ერთი 30.03.201130.03.2021 2011-3-29(152/6) მოქმედი
N166
ნუმერაცია (N)
სს სილქნეტი 21.01.201121.01.2021 2011-1-21(25/1) მოქმედი
N167
ნუმერაცია (N)
შპს ახალი ქსელები 13.10.201113.10.2021 2011-10-13(525/1) მოქმედი
N168
ნუმერაცია (N)
შპს გაერთიანებული მობილურების სპეც კავშირი 13.10.201113.10.2021 2011-10-13(528/1) მოქმედი
N169
ნუმერაცია (N)
სს სილქნეტი 11.11.201111.11.2021 2018-9-20(561/11) მოქმედი
N171
ნუმერაცია (N)
შპს მაგთიკომი 09.12.201109.12.2021 2011-12-9(751/1) მოქმედი
N172
ნუმერაცია (N)
შპს ახალი ქსელები 16.12.201116.12.2021 2011-12-16(776/1) მოქმედი
N173
ნუმერაცია (N)
შპს ახტელი 16.12.201116.12.2021 2011-12-16(775/1) მოქმედი
N175
ნუმერაცია (N)
შპს ალფაკომი 30.12.201130.12.2021 2011-12-30(842/1) მოქმედი
N176
ნუმერაცია (N)
სს სილქნეტი 30.12.201130.12.2021 2018-9-20(561/11) მოქმედი
N177
ნუმერაცია (N)
სს გლობალ ერთი 20.01.201220.01.2022 2012-1-20(75/1) მოქმედი
N26
ნუმერაცია (N)
შპს კავკასუს ონლაინი 20.01.201220.01.2022 2012-1-20(72/6) მოქმედი
N27
ნუმერაცია (N)
შპს საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაცია 14.09.201114.09.2021 2011-9-9(462/6) მოქმედი
N37
ნუმერაცია (N)
სს სილქნეტი 09.11.201109.11.2021 2011-11-4(580/6) მოქმედი
N40
ნუმერაცია (N)
შპს კავკასიის ციფრული ქსელი 20.07.201120.07.2021 2011-7-15(357/6) მოქმედი
ჩანაწერების რაოდენობა : 15 გვერდები