ლიცენზიები
ფილტრი


 ლიც. № ლიც. ტიპიმაუწყ. სახემაუწყ. სახეობამაუწყ. ქვესახეობამფლობელიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №სტატუსი
B11
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა შპს სტარვიზია 25.11.201525.11.2025 2016-8-11(548/2) მოქმედი
B110
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა შპს მედია ჰოლდინგი სივრცეები 28.10.202128.10.2031 2023-3-30(გ-23-22/159) მოქმედი
B12
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ჯიპა-საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 25.11.201525.11.2025 2015-11-6(681/2) მოქმედი
B129
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა შპს რადიო იმედი 07.09.202207.09.2032 2022-8-25(გ-22-6/383) მოქმედი
B141
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა შპს ქართული რადიო 15.05.202315.05.2033 2023-5-10(გ-23-6/214) მოქმედი
B154
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსპეციალიზებული მაუწყებლობა შპს რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა 13.02.202413.02.2034 2024-2-8(გ-24-6/55) მოქმედი
B155
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა შპს რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა 13.02.202413.02.2034 2024-2-8(გ-24-6/58) მოქმედი
B156
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსპეციალიზებული მაუწყებლობა შპს რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა 13.02.202413.02.2034 2024-2-2(გ-24-6/60) მოქმედი
B157
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა შპს ევროპა პლუს-თბილისი 27.02.202427.02.2034 2024-2-15(გ-24-6/73) მოქმედი
B159
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა შპს ევროპა პლუს-თბილისი 27.02.202427.02.2034 2024-2-15(გ-24-6/72) მოქმედი
B163
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა შპს ევროპა პლუს-თბილისი 26.06.202426.06.2034 2024-6-20(გ-24-6/261) მოქმედი
B168
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა შპს მედია ჯგუფი 10.07.202410.07.2034 2024-7-4(გ-24-6/292) მოქმედი
B169
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა შპს მედია ჯგუფი 09.10.201409.10.2024 2023-6-8(გ-23-2/261) მოქმედი
B170
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა შპს რადიო პალიტრა 13.11.201413.11.2024 2015-12-24(813/22) მოქმედი
B171
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობასათემო  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი რადიო-ტვ ნორ 08.01.201508.01.2025 2017-8-24(561/2) მოქმედი
B172
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსპეციალიზებული მაუწყებლობა შპს რადიო ბომონდი 08.01.201508.01.2025 2023-8-31(გ-23-5/426) მოქმედი
B173
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა შპს რადიო ბომონდი 08.01.201508.01.2025 2023-8-31(ბ-23-5/426) მოქმედი
B174
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა შპს სამაუწყებლო კომპანია ბოლნელი 25.06.201525.06.2025 2015-12-24(813/22) მოქმედი
B175
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა შპს სამაუწყებლო კომპანია ჰერეთი 20.08.201520.08.2025 2015-12-24(813/22) მოქმედი
B176
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა შპს რადიო ჯორჯიან თაიმსი 25.02.201625.02.2026 2018-9-13(545/2) მოქმედი
12345
ჩანაწერების რაოდენობა : 81 გვერდები