გადაწყვეტილებები - სიხშირე
ფილტრი

 მფლობელიგადაწყვ. №მოქმედების ვადასტატუსი
შპს საქართველოს ტელერადიოცენტრი 2021-7-15( გ-21-7/418) 06.03.2024მოქმედი
შპს საქართველოს ტელერადიოცენტრი 2019-9-26(გ-19-19/558) 06.03.2024მოქმედი
შპს ბლექ სი სატი 2012-2-17(144/13) 17.02.2022მოქმედი
შპს ტელე-რადიო კომპანია თრიალეთი 2013-1-11(17/13) 31.12.2021მოქმედი
შპს ვიონი საქართველო 2015-4-13(190/13) 16.04.2025მოქმედი
სს სილქნეტი 2018-2-22(101/19) 07.04.2026მოქმედი
შპს ტელეკომპანია დია 2012-3-23(224/13) 31.12.2021მოქმედი
შპს სტერეო + 2017-1-26(32/19) 17.06.2025მოქმედი
სს სილქნეტი 2018-2-22(101/19) 21.04.2026მოქმედი
შპს კომპანია მედიასტრიმი 2017-2-9(83/19) 08.01.2025მოქმედი
შპს სქაიტელი 2014-5-29(276/13) 29.05.2024მოქმედი
შპს ტელე-რადიო კომპანია ბორჯომი 2012-5-4(337/13) 31.12.2021მოქმედი
შპს დამოუკიდებელი სამაუწყებლო კომპანია გურია 2012-5-4(338/13) 31.12.2021მოქმედი
შპს სამაუწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღა 2019-10-3(გ-19-19/570) 31.12.2021მოქმედი
შპს ტელე-რადიო კომპანია თვალი 2012-5-18(362/13) 31.12.2021მოქმედი
შპს ტელერადიო კორპორაცია ინფორმკავშირი ტელევიზია არგო 2012-5-18(363/13) 31.12.2021მოქმედი
შპს ტელეკომპანია I სტერეო 2012-6-22(426/13) 31.12.2021მოქმედი
სს სილქნეტი 2015-8-6(453/13) 06.08.2025მოქმედი
შპს ტვ 25 2016-7-7(453/13) 31.10.2022მოქმედი
სს სილქნეტი 2012-7-13(472/13) 13.07.2022მოქმედი
1234
ჩანაწერების რაოდენობა : 69 გვერდები